Scroll for english


Utbildning

Ger någon av mina utbildningar genklang i dig? Väcker det en längtan att lära mer om dig själv och andra? Alla mina utbildningar lägger fokus på din personliga och andliga utveckling och ger dig redskap som du alltid har med dig. Redskap som du kan använda i ditt dagliga liv, i din egen utveckling och när du vill ge vidare till andra. 

Vi är här för att hjälpa varandra – vi är i världen tillsammans.

”Friheten finns i ditt inre”


Workshops

Do any of the trainings I offer resonate with you? Does it trigger your longing to learn more about yourself and others? All of my trainings has the emphasis on your personal and spiritual development and give you tools for you to take with you. Tools that you can use in your daily life, in your own development and for sharing with others.

We are here to help each other – we are in this world together.