Reiki – behandling

En Reikibehandling är djupt avslappnande och stressreducerande, där energierna går dit du behöver det allra bäst. Den som ger healing, är en kanal för universiell livsenergi som hjälper dig att uppnå mer balans i livet. Oftast upplevs värme men känslor kan komma upp som. Reaktioner sker när blockeringar släpper och då förbättras det naturliga energiflödet. När du släpper blockeringar så öppnar du upp för mer kärlek, glädje, kreativitet mm. Livet blir lättare och lättare på alla plan. Blockeringar löses upp i den takt du behöver. En person som är i total balans, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt har ett naturligt, balanserat energiflöde. 

Blockeringar skapas utifrån det vi bär med oss av upplevelser, tankar och känslor som fortfarande påverkar oss, framförallt i vårt undermedvetna.

Ibland sker stora och små mirakler men oftast är det en process där du känner dig starkare, gladare och mer närvarande i ditt liv.

I behandlingen får jag ofta upp information som du behöver just nu för att komma vidare i livet. Du har alltid ett val om du vill veta och/eller /ta till dig den information jag får. I djupaste respekt för dig – det är din resa – ditt liv och när du lyssnar till ditt hjärta så är du på rätt väg.

Mina 21 år som Reikihealer mm har gett mig många starka, underbara upplevelser för egen del och med klienter och det finns inget som hjälpt mig så mycket på min egen resa. 

”Friheten finns i ditt inre”