Allt är energier. Vi känner av energier mycket oftare än vi förstår. Andras tankar och känslor är också energi som påverkar oss. Andra triggar igång våra känslor där vi fortfarande har något omedvetet, obearbetat. När vi rensar i vårt inre blir vi både mer medvetna om andras påverkan och det stör oss mindre och mindre. Det blir mer som en information som vi får från andra som hjälper oss att förstå.

Om vi är omedvetet öppna så kan vi dra till oss jordbundna andar som påverkar oss.

Du kanske känner sorg eller rädsla som inte är dina egna känslor och du bär kanske på egen sorg och rädsla som gör att andar dras till dig. De känner sig hemma i din närhet då de fortfarande bär på samma känslor vilket förstärker dina egna känslor. Om du flyttar in i ett boende där det redan finns en stark påverkan av andar som ”sitter fast” i omedvetenhet om att det är dax att lämna detta plan. Det kan finnas energiavtryck av händelser som påverkar oss. Du kan också ha besök av anhöriga som gått över till andra sidan.

Behöver du hjälp att förstå och rensa i ditt hem så kontakta mig gärna

”Friheten finns i ditt inre”