Regressionsterapi


Med hjälp av en lätt hypnos får du möjlighet att få kontakt med ditt omedvetna och tidigare liv där både trauma och stark visdom finns tillgängligt. Trauma kan läka och då inte längre påverka ditt liv idag. Visdom och kunskap kan bli mer medvetna så att du kan använda detta för att skapa ditt liv så som du är menat att skapa det. Du får större förståelse för dina relationer i detta livet. När du möter människor från tidigare liv reagera du ofta starkt – positivt eller negativt.  När gamla bindingar släpper så blir ni båda fri att leva mer, här och nu – fria från gamla mönster.

Vi föds ofta in i samma själsgrupper men tar olika roller i varandras liv.

Precis som dina oläkta barndomsupplevelser påverkar hur du känner, tänker och agerar i olika situationer, så påverkas vi av vissa specifika upplevelser från tidigare liv.

Du får större förståelse för kroppens visdom när du blir medveten om att din kropp är ett redskap som hjälper dig att bli medveten om och läka det som du har med dig från tidigare liv och som fortfarande påverkar ditt liv. När du blir mer medveten om att du är inte din kropp, din kropp är ditt redskap, så minskar ofta rädslan för att leva och att dö. Du ser ditt liv ur ett högre och längre perspektiv.

Du upplever inte mer än du klarar av eftersom det är ditt högre jag som guidar dig till just de upplevelserna som du behöver just nu.

”Friheten finns i ditt inre”