välkommen

Hanne Svensson | Mobil: 0704–373307 | E-post: hanne@befreenow.se | Hemsida: www.befreenow.se

Scrolla för svensk text

 

Life is a gift. Take care of it and focus on what enpowers you and gives you joy.

Contact me when your sadness and pain overshadow you or when your longing to reach your potential is strong. 

 

Our intuition is our strongest tool and it leads us to our power, happiness, harmony and understanding for who we are, beyond our idea of who we are. Allow your intuition and inner wisdom to guide you.

 

"Your freedom dwells inside of you."

 

 

Livet är en gåva. Tag vara på det och lägg ditt fokus på det som ger kraft och glädje. 

Kontakta mig när sorg och smärta överskuggar eller när längtan att nå din fulla potential är stark.  

 

Intuitionen är vårt starkaste redskap och den leder oss till kraft, glädje, harmoni och förståelse för vem vi är bakom all föreställning. Låt din intuition och inre visdom leda dig.

 

"Friheten finns i ditt inre."

 

News

21.1 Satsang/Mantra

6.2 Meeting for healers, Hjärup

24-25.2 Reiki part 1

6.3 Meeting for healers, Hjärup

10.3 Reiki part 2

24.2 BeFreeNow Retreat

3-4.4 ReikiMaster, 4 days

14-15.4 Reiki part 1

19-20.5 Reiki part 1

16.6 Reiki part 2

28-29.7 Reiki part 1

29-30.9 RohtTerapi starts

 

For more info – contact me.

 

Aktuellt

 

21.1 Satsang/Mantra

6.2 Healingträff, Hjärup

24-25.2 Reiki del 1

6.3 Healingträff, Hjärup

10.3 Reiki part 2

24.2 BeFreeNow Retreat

3-4.4 ReikiMaster, 4 days

14-15.4 Reiki part 1

19-20.5 Reiki part 1

16.6 Reiki part 2

28-29.7 Reiki part 1

29-30.9 RohtTerapi starts

 

Blogg

Gå gärna in och besök min blogg

http://blogg.befreenow.se/#home

 

 

 

 

Blue Star

A ashram in Trinidad where I spend a lot of time 2013-2016 and it helped me a lot to grow in all of my being.

I am greatful for all I received and was able to give.